Televízia Nové Mesto Bratislava je súčasťou projektu

Centro TV
Slovensko - Rakúsko
2007 - 2013

Projekt Centro TV je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR, bol
vybraný a realizuje sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Rakúsko.

 
Archív relácií:

V poslednej časti magazínu CENTRO TV sa pozrieme do burgenlandského Oslipu, kde sa konal zaujímavý umelecký workshop na tému peniaze.
V krátkej správe budeme hovoriť o akreditácii nemeckej školy v Bratislave.
A na záver sa vydáme do auly Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa uskutočnila slávnostná promócia absolventov tohtoročnej Detskej univerzity.

© 1996 - 2016, TELEVÍZIA NOVÉ MESTO BRATISLAVA